• polski
  • english
Zmień język:

Wpływ światowej pandemii korona wirusa na branżę odzieżową

2020-10-05

Branża odzieżowa skurczy się o ok. 1,0% w 2020r.

Ciekawe dane ekonomiczne publikuje PKO Bank Polski.

Rynek odzieżowy na świecie wygenerował w 2019 r. przychody na poziomie 1 636,7 mld EUR. Pandemia koronawirusa będzie skutkowała obniżeniem przy- chodów branży w 2020 r. o 1,0% do 1 620,5 mld EUR.

Prognozowany jest jednak dalszy wzrost rynku w tempie 5,7% rocznie do poziomu 1 970,2 mld EUR (CAGR 2020–2023).

Najwyższe przychody ze sprzedaży odzieży w wy- sokości 623,7 mld EUR w 2019 r. wygenerowane zostały w Azji. Prognozuje się, iż do 2023 r. rynki azjatyckie będą odnotowywały bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży w tempie średnio rocznie 8,4% (CAGR 2020–2023), a region ten pozostanie świato- wym liderem.

Pokazują to poniższy wykresy. 

Więcej aktualności