• polski
  • english
Zmień język:

DOTACJE UE NOWE PROGRAMY

2016-08-01

Unijne wsparcie polskich produktów i technologii

Fundusze wspierające eksport i promowanie polskich produktów na rynkach zagranicznych znalazły się w Regionalnych Programach Operacyjnych. Jednym z tych programów jest poddziałanie 3.2.2. : Internacjonalizacja Przedsiębiorstw". Program finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. O dotacje na udział w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz misjach gospodarczych mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy. Minimalna wartość dofinansowania to 50 tys. złotych a maksymalna to 400 tys. złotych. Termin naboru wniosków : do 31 sierpnia 2016r.

Dla makroregionu Polska Wschodnia już wkrótce dostępny będzie program z działania 1.2. "internacjonalizacja MSP" Program Operacyjny dla Polski Wschodniej.

 

 

Więcej aktualności